Kattentrimsalon FurFection neemt uw en onze privacy serieus. omdat wij zelf ook goed hier in behandeld willen worden zorgen we er voor dat wij binnen de kaders van de wet informatie verzamelen en hier transparant in zijn. Hoe wij met Uw privacy omgaan kunt u op deze pagina te weten komen. Heeft u nog vragen laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

kattentrimsalon FurFection kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de trimsalon, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan kattentrimsalon FurFection verstrekt. Kattentrimsalon FurFection kan via de website de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM KATTENTRIMSALON FURFECTION GEGEVENS NODIG HEEFT

Kattentrimsalon FurFection verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Kattentrimsalon FurFection uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG KATTENTRIMSALON FURFECTION GEGEVENS BEWAART

Kattentrimsalon FurFection bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Kattentrimsalon FurFection verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Kattentrimsalon FurFection worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kattentrimsalon FurFection gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Kattentrimsalon FurFection maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Kattentrimsalon FurFection bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Kattentrimsalon FurFection te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kattentrimsalon FurFection heeft hier geen invloed op.

furfectionkattentrimsalon.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via Kattentrimsalon FurFection verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contact formulier  van de website van Kattentrimsalon FurFection. Kattentrimsalon FurFection zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Kattentrimsalon FurFection neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kattentrimsalon FurFection maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kattentrimsalon FurFection verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kattentrimsalon FurFection op via het contact formulier op onze website

furfectionkattentrimsalon.nl is een website van Kattentrimsalon FurFection. Kattentrimsalon FurFection is als volgt te bereiken:

Zie voor deze gegevens elke pagina van de website.